Jakość pian poliuretanowych (PU) zależy od tego, w jaki sposób są one formowane. W związku z tym tak ważne jest rejestrowanie parametrów tworzenia się piany przy użyciu odpowiednich narzędzie pomiarowych i sprawdzanie regularności produkcji na podstawie reprezentatywnych próbek. Zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji polega na mierzeniu odpowiednich parametrów próbek danego produktu w odniesieniu do beiżącego procesu produkcji i porównywaniu ich z przyjętymi standardowymi, do których odnoszą się krzywe główne (wzorcowe). Wiele firm z branży motoryzacyjnej, które specjalizują się w produkcji elementów wyposażenia samochodów, stosuje tą metodę przy bieżącej produkcji. W celu kontroli jakości produkcji metody te stosuja także firmy działające w branży meblarskiej, jak również producenci materiałów izolacyjnych w branży budowlanej. Dzięki użyciu systemu mierzenia piany można w łatwy sposób przeanalizować wpływ modyfikowania jej składu na właściwości, którymi będzie się wyróżniała. Podobnie można zbadać również wpływ środków porotwórczych, stabilizatorów i długości czasu mieszania. System FOAMAT® spełnia wysokie wymagania zarówno wobec dokładności pomiaru, jak i różnorodności produktów, które mogą być dzięki niemu badane.

Funkcje badawcze Systemu FOAMAT :

  • pomiar wzrostu i pomiar profilu wzrostu pian
  • pomiar temperatury reakcji
  • pomiar ciśnienia 
  • określanie lepkości
  • pomiar polaryzacji dielektrycznej

ystem FOAMAT spełnia wysokie wymagania zarówno wobec dokładności pomiaru, jak i różnorodności produktów, które mogą być dzięki niemu badane.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: prolab.org.pl

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 580 576,40 zł

Znaki zastrzeżone

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów marki Globimix i Ircom EKT.

 Pobierz katalog Pobierz katalog

 

 

Początek strony