produkujemy dwa rodzaje pras do wyciskania mas wysokolepkich - prasy stacjonarne i prasy mobilne. Pneumatyczny docisk uszczelnienia do pokrywy pozwala na dokładne oczyszczenie ścian kadzi z produktu. Dzięki zastosowaniu elementów pomiarowych na zaworze wyciskającym prasy mogą współpracować z młynami kulowymi.

 

Globimix produkuje dwa rodzaje pras do wyciskania mas wysokolepkich - prasy stacjonarne i prasy mobilne. Globimix produkuje dwa rodzaje pras do wyciskania mas wysokolepkich - prasy stacjonarne i prasy mobilne.

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 580 576,40 zł

Znaki zastrzeżone

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów marki Globimix i Ircom EKT.

 Pobierz katalog Pobierz katalog

 

 

Początek strony