produkowane przez nas mieszalniki i disolwery stacjonarne są produkowane ze stali szlachetnych i przeznaczone są do produkcji wielotonażowej. Oferowane przez nas disolwery stacjonarne dostarczamy jako jednonapędowe - wyposażone w wał napędowy z jedną lub dwoma tarczami dyspergującymi, dwunapędowe - wyposażone dodatkowo w kotwicę lub zgarniacz, a także trójnapędowe - wyposażone dodatkowo w narzędzia służące do przemieszczania masy produktów w pionie. Urządzenia trójnapędowe zalecamy do produkcji tynków i mas wysokonapełnionych.
 
Mieszalniki stacjonarne wykorzystywane są jako urządzenia przeznaczone do wolnoobrotowego mieszania substancji ciekłych i ich egalizacji.
 
Mieszalniki stacjonarne wykorzystywane są jako urządzenia przeznaczone do wolnoobrotowego mieszania substancji ciekłych i ich egalizacji.

Globimix sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)".

Celem projektu jest opracowanie urządzenia mieszającego dla branży chemicznej o unikalnej skuteczności w zakresie odbioru ciepła, co pozwoli zwiększyć poziom kontroli nad procesem mieszania oraz poprawi poziom bezpieczeństwa urządzeń mieszających.

Dofinansowanie projektu z UE:
1 580 576,40 zł

Znaki zastrzeżone

OHIM EU:

Rospatent, Ukrpatent:

 OHIM, Ukrpatent:

globimix TM

Katalogi

Zapraszamy do pobrania aktualnych katalogów produktów marki Globimix i Ircom EKT.

 Pobierz katalog Pobierz katalog

 

 

Początek strony